Przejdź do treści

Opel Zafira rok prod. 1999

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Łukasz Sęk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2022 r. o godz. 11:30 pod adresem:
11-200 Bartoszyce,
Maszewy 9d
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. pierwsza licytacja ruchomości:  1. OPEL ZAFIRA-A
    nr rej. NBA7N47, VIN W0L0TGF75X2243523
    rok produkcji 1999 1 [szt.] cena oszacowania 1 500,00 cena wywołania 1 125,00

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.